Kontsertkoor

Kunstiline juht ja dirigent: Veronika Portsmuth

Koorivanem: Piibe Piirma, info@piibepiirma.com

https://www.facebook.com/kontsertkoor

Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia on loodud koorimuusikakultuuri uute perspektiivide avamiseks ja arendamiseks, kutsudes ellu erilisi ja ainukordseid muusikalisi suurprojekte ning pakkudes ebatraditsioonilises vormis uudse lähenemisega enesetäiendust nii koorilauljatele kui dirigentidele. Kooriakadeemia tuumikkollektiiviks ja mootoriks on kontsertkoor, mille eelkäijaks oli 2008. aastal loodud Euroopa Kultuuripealinna Segakoor. Ühes Eesti suurimas segakooris laulavad erineva tausta ja muusikalise ettevalmistusega inimesed, esitatakse nii klassikalist kui ka põneva helikeelega nüüdisaegset koorimuusikat. 2021. aastal keskenduti Eesti muusikale, sest koor soovib igati esile tõsta koorilaulu kui üht Eesti rahvuskultuuri olulist osa ning seda tutvustada ka mujal maailmas. Kooril on tegutsemisaastate jooksul välja kujunenud oma traditsioonid. Muusikalise poole pealt suured aastalõpukontserdid, rahvusvahelised konkursid ja loomulikult muusikalise kvaliteedi osas üliolulised koorilaagrid. Koori seltsiellu kuuluvad nii jõulupidu kui ka suvine jalgrattamatk. 2022. aasta hooajal jätkab Kooriakadeemia Kontsertkoor Eesti muusika tutvustamist läbi kontserttegevuse ja konkursside.

Laulame neljapäeviti kell 17.30-20.00 Tallinna Ehituskoolis, Pärnu mnt. 162